Kullanım Koşulları


DesignGost, geleceğin tasarımcılarını (“Çırak”) profesyonel tasarımcılarla (“Usta”) bir araya getiren, Çırakların işlerini yükleyip kendilerine Usta seçebildiği, Ustaların ise Çırakların işlerine dair yönlendirmelerde bulunarak bilgi ve deneyimlerini paylaştığı, aynı zamanda tasarımla ilgili her konuda blog, podcast ve eğitim videolarının yer aldığı bir mentorluk platformudur.

Kullanım Koşullarındaki “Kullanıcı” ifadesi Usta ve Çırakları temsil eder.

DesignGost kullanıcısı olarak haklarınız ve sorumluluklarınız hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki koşulları okuyabilirsiniz.

Bu Kullanım Koşulları ("Koşullar"), DesignGost'un web sitesini, hizmetlerini ve mobil uygulamasını (topluca "Hizmet") kullanımınız için geçerli olan hakları ve sorumlulukları açıklar ve her biri DesignGost tarafından yönetilir.

Lütfen Hizmeti kullanmadan önce Koşulları dikkatlice okuyunuz. Koşulları, ayrıca DesignGost'un

Gizlilik Politikasını ("Gizlilik Politikası") ve DesignGost'un Topluluk Kurallarını ("Topluluk Kuralları") kabul etmiyorsanız Hizmeti kullanamazsınız. Bir şirket veya başka bir tüzel kişilik adına kayıt oluyorsanız bu tüzel kişiliği Koşullara bağlama yetkisine sahip olduğunuzu beyan edersiniz. Böyle bir yetkiniz yoksa Koşulları kabul etmemeli veya bu tür bir kuruluş adına Hizmeti kullanmamalısınız. Hizmet, yalnızca bağlı olduğunuz yargı alanında reşit olma yaşına girdiyseniz ve Koşullara uyma konusunda tam yetkin olmanız durumunda kullanılabilir.

1. Mentorluk Sistemi

DesignGost, deneyimli tasarımcılar (“Usta”) ile tasarımcı adaylarının (“Çırak”) bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulundukları bir mentorluk platformudur. Mentorluk sistemi aşağıdaki şekilde işlemektedir.

● Çırak platformdaki Ustalar arasından herhangi birine Ustalık talebi gönderebilir.

● Çırak, bir ay içerisinde, en fazla iki Usta ile çalışabilir ve her bir Ustaya bir proje olmak üzere, toplam 2 proje yollayabilir.

● Usta, gelen talepleri değerlendirerek kendisine istediği sayıda Çırak seçebilir.

● Usta ve Çırak eşleşmesinin ardından Çırak çalışmalarını sisteme yükler ve Usta ile paylaşır.

● Usta, kendisiyle paylaşılan işleri inceleyerek gerekli yönlendirmeleri yapar ve Çırak’a bilgi verir. Ardından Çırak istenen iyileştirmeleri yaparak çalışmasını tekrar sisteme yükler. Bu süreç çalışmanın 3. versiyonu sisteme yüklendiğinde sona erer. Ustanın projeyi tam yeterli bulması halinde proje onaylanır.

● Onaylanan projeler kullanıcıların profillerinde yayımlanır. Projenin ilerleyiş sürecindeki mesajlaşmalar bu bölümde görülebilir.

● Usta ve Çırak arasındaki iletişim platform üzerindeki mesajlaşma fasilitesi ile gerçekleştirilir. Çıraklar mesajlaşma fasilitesi üzerinden en fazla 5 mesaj gönderebilir. Ustalar için herhangi bir mesajlaşma sınırı bulunmaz.

● Usta ve Çırak arasındaki mentorluk süresi 1 (bir) ay olarak belirlenmiştir.

● Usta istediği zaman meşgul butonu aracılığıyla profilini sessize alarak Çırak taleplerine kapatabilir.

● Çırak, Topluluk Kurallarını ihlal ederse Çıraklıktan çıkartılabilir.

● Usta ve Çırakların tekrar eşleşmesi Ustanın inisiyatifindedir.

2. DesignGost Hesabınız

Hizmet üzerinde bir hesap ("Hesabınız") oluşturursanız, Hesabınızın ve İçeriğinin güvenliğini sağlamaktan sorumlu olursunuz. Hesabınızdan ve diğer herhangi bir şekilde gerçekleşen tüm faaliyetlerden tamamen siz sorumlusunuz. Hesabınız üzerinden İçeriği, başkalarının adını veya itibarını zedeleyecek, yanıltıcı veya yasa dışı bir şekilde platforma yüklememelisiniz. DesignGost, uygunsuz veya yasa dışı olduğunu düşündüğü herhangi bir tanım veya anahtar kelimeyi değiştirebilir veya kaldırabilir. Hesabınızın yetkisiz kullanımlarını veya diğer güvenlik ihlallerini derhal DesignGost'a bildirmelisiniz. DesignGost, bu tür eylemler veya ihmallerin bir sonucu olarak ortaya çıkan her türlü zarar da dahil olmak üzere, herhangi bir eylem veya ihmalden sorumlu olmayacaktır.

3. Sorumluluklarınız

Bir Hesap açtığınızda yorum yaparsanız, materyal gönderirseniz, bağlantılar paylaşırsanız veya Hizmet aracılığıyla materyal yayınlarsanız (veya herhangi bir üçüncü parti aracılığıyla yayınlanmasına izin verirseniz) bu içerikten ve içerikten kaynaklanan her türlü zarardan tamamen siz sorumlusunuz. Söz konusu İçeriğin metin veya grafik olup olmadığına bakılmaz. İçeriği kullanılabilir hale getirerek şunları beyan ve garanti edersiniz:

1. İçeriğin indirilmesi, kopyalanması ve kullanılması, herhangi bir üçüncü tarafın telif hakkı, patent, ticari marka veya ticari sır hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere mülkiyet haklarını ihlal etmeyecektir.

2. İşvereninizin oluşturduğunuz içeriğe dair fikri mülkiyet hakları varsa işvereninizden İçeriği yayınlamak veya kullanıma sunmak için herhangi bir yazılım dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere izin almışsınızdır veya feragat etmişsinizdir.

3. İçerikle ilgili tüm üçüncü taraf lisanslarına tam olarak uyduğunuz ve gerekli tüm şartları son kullanıcılara başarıyla iletmek için gereken her şeyi yaptığınız varsayılır.

4. İçerik, herhangi bir virüs veya diğer zararlı veya tahrip edici içerik içermez ya da platforma yüklemez.

5. İçerik spam, makineden veya rastgele oluşturulmuş değildir ve üçüncü şahıs sitelerine trafik çekmek veya üçüncü şahıs sitelerinin arama motoru sıralamalarını yükseltmek veya daha fazla yasa dışı eylemler için tasarlanmış etik olmayan veya istenmeyen ticari içerik içermez. Kimlik avı olarak veya materyalin kaynağı konusunda alıcıları yanıltmak (sahtecilik gibi).

6. İçerik; müstehcen, iftira niteliğinde, karalayıcı, nefret dolu, ırksal, etnik açıdan sakıncalı değildir ve herhangi bir üçüncü şahsın mahremiyetini veya tanıtım haklarını ihlal etmez.

7. Hesabınızın reklamı izinsiz haber grupları, e-posta listeleri, diğer bloglar, web sitelerindeki spam bağlantıları ve benzeri tanıtım yöntemleri gibi istenmeyen elektronik iletiler yoluyla yapılamaz.

8. Hesabınız, okuyucularınızı başka bir kişi veya şirket olduğunuzu düşünmeleri için yanıltacak şekilde adlandırılamaz. Örneğin, Hesabınızın URL'si veya adı, kendinizden veya başka bir şirketten başka bir kişinin adı değildir.

9. İçerik bilgisayar kodu içeriyorsa DesignGost tarafından istenmiş olsun ya da olmasın; materyallerin türü, yapısı, kullanımı ve etkilerini doğru bir şekilde kategorize ettiğiniz ve / veya tanımladığınız varsayılır.

DesignGost platformuna İçerik yükleyerek veya başka bir şekilde İçerik sağlayarak, Gizlilik Politikası’nda belirtilen gereksinimlere tabi olacak şekilde, e-postalarımız, pazarlama kanallarımız ve diğer promosyon malzemelerimiz dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, size, diğer kullanıcılara ve ileride kullanıcı olacaklara, Hizmetin sağlanması ve pazarlama iletişimi çalışmalarımızla bağlantılı olarak İçeriğinizi kullanma (barındırma, indeksleme, önbellekleme ve biçimlendirme hakkı dahil) ve görüntüleme hakkını vermiş olursunuz. İçeriğinizin pazarlama iletişimimizde kullanılması durumunda, açıkça izin vermediğiniz sürece, sizi her zaman İçeriğin sahibi olarak göstereceğiz. Bu paragraf, Koşulların sona ermesinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır.

DesignGost, herhangi bir nedenle herhangi bir İçeriği reddetme veya kaldırma ya da Hizmete erişiminizi sonlandırma veya kullanımınızı reddetme hakkını saklı tutar. Lütfen DesignGost'ta Hizmetin hangi tür İçerik ve kullanımlarının uygun olduğuna dair kurallar ve tavsiyeler için Topluluk Kurallarını okuyun.

Yüklenen tüm İçeriğin telif hakkı © kendi sahiplerine aittir.

İçeriği silerseniz, DesignGost onu Hizmetten kaldırmak için makul çabayı gösterecektir, ancak İçeriğin önbelleğe alınmasının veya içeriğe yapılan atıfların hemen kaldıralamayacağını kabul etmiş olursunuz.

4. Kurallar

Hizmetlerden herhangi birinin kullanımı aşağıdaki kurallara tabidir. Topluluk Kurallarımıza uymanın yanı sıra aşağıdakilerden hiçbirini yapmayacağınızı kabul edersiniz:

1. Hizmetlere erişmek, aşındırmak veya kopyalamak ya da veri ekleme veya indirme ya da bilgi veya mesaj gönderme veya yönlendirme için çiftçilik veya diğer kitle kaynaklı yöntemler aracılığıyla insan kaynaklı otomasyon dahil olmak üzere botları, kazıyıcıları, yazılımları, komut dosyalarını, tarayıcıları, tarayıcı eklentilerini, robotları veya diğer otomatik yöntemleri kullanmak, desteklemek veya geliştirmek.

2. Hizmetler için kaynak kodunu veya açık kaynak yapmadığımız herhangi bir ilgili teknolojiyi tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, parçalarına ayırma, deşifre etme veya başka bir şekilde türetmeye çalışmak.

3. Açık yazılı iznimiz olmadan Hizmetleri veya ilgili verileri kiralamak, ödünç vermek, ticaretini yapmak, satmak veya başka bir şekilde para kazanmak veya bunlara erişim.

4. Herhangi bir rekabet amacı için Hizmetlerin kullanılabilirliğini, performansını veya işlevselliğini izlemek.

5. Hizmetlerin görünümünü veya işlevini "çerçeveleme", "yansıtma" veya başka bir şekilde simüle etme.

6. Yazılım virüsleri, solucanlar veya diğer zararlı kodlar içeren herhangi bir şey yayınlamak.

7. Hizmetleri veya görünümlerini kaplamak veya başka şekilde değiştirmek (örneğin Hizmetler'e ögeler ekleyerek veya Hizmetler'de yer alan bir reklamı kaldırarak, örterek veya engelleyerek)

8. Hizmetlerin çalışmasına müdahale etme veya Hizmetlere mantıksız bir yük yerleştirme (ör. Spam, hizmet reddi saldırısı, virüsler, oyun algoritmaları);

9. Herhangi bir güvenlik özelliğini geçersiz kılmak veya Hizmetlerin erişim kontrollerini veya sınırlarını atlamak veya aşmak.

10. Sahte kimlik oluşturmak, kimliğinizi yanlış tanıtmak, kendinizden başka biri için bir profil oluşturmak veya başka birinin hesabını kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek.

11. Fikri mülkiyet haklarımızı veya başkalarının fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek.

5. Üçüncü Taraf Web Siteleri ve İçerik

DesignGost'un bağlantısını paylaştığı veya DesignGost'a bağlantı verilen web siteleri ve web sayfaları aracılığıyla ortaya çıkan, bilgisayar yazılımı dahil olmak üzere tüm materyalleri inceleyemedik ve inceleyemiyoruz. DesignGost, diğer web siteleri ve web sayfaları üzerinde herhangi bir kontrole sahip değildir ve içeriklerinden veya kullanımlarından sorumlu değildir. DesignGost, diğer bir web sitesine veya web sayfasına bağlantı vererek, bu web sitesini veya web sayfasını onayladığını beyan veya ima etmez.

DesignGost, platforma yüklenen İçeriklerin virüs ve benzeri zararlı içerik barındırmaması için azami gayret sarf eder. Kullanıcının teknik sorunlar yaşaması veya diğer nedenlerle bilgisayarına virüs bulaşması veya herhangi bir zarara uğraması halinde uğranacak zararlardan, bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla kullanıcının bilgisayarı veya programlarının hasar görmesinden dolayı DesignGost’un sorumluluğu bulunmaz. Bu sebeple DesignGost’tan hiçbir talepte bulunulamaz.

Kendinizi ve bilgisayar sistemlerinizi virüslerden ve diğer zararlı veya yıkıcı içeriklerden korumak için gereken önlemleri almaktan sorumlusunuz. DesignGost, diğer web sitelerini ve web sayfalarını kullanmanızdan kaynaklanan herhangi bir zarar için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

6. Fikri Mülkiyet

Hizmette mevcut olan tüm materyaller ile DesignGost, bağlı şirketleri, yan kuruluşları, çalışanları, temsilcileri, lisans verenleri veya diğer ticari ortakları tarafından veya bunlar aracılığıyla sağlanan tüm materyal ve hizmetler, bunlarla sınırlı olmamak üzere, yazılım, tüm bilgilendirme metinleri, yazılım dokümantasyonu, tasarım, yerleşim, fotoğraflar, grafikler, ses, video, mesajlar, etkileşimli ve anlık mesajlaşma, tasarımsal işlevler, dosyalar, belgeler, resimler veya diğer materyaller (ister kamuya açık olarak yayınlanmış, ister özel olarak iletilmiş olsun) ve bunların tüm türev çalışmaları (topluca "Materyaller"), bize veya lisans verenlerimize veya hizmet sağlayıcılarımıza aittir ve telif hakkı, ticari marka, ticari sır ve diğer fikri mülkiyet yasaları ile korunmaktadır.

DesignGost’ta yer alan içeriklerin alıntılanması kaynak göstermek ve ilgili içeriğe ilişkin sitemize bağlantı vermek kaydıyla mümkündür. Platformda yer alan içeriklerden herhangi birinin tamamının alıntılanması DesignGost’un yazılı izni olmadıkça mümkün değildir. Konuya ilişkin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri saklıdır.

DesignGost, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve önceden haber vermeksizin, Hizmete, herhangi birine, sizin veya bir üçüncü taraf sistemine yönelik acil bir güvenlik veya operasyon riski olduğunu düşünürse Hizmete erişimi veya Hizmetin kullanımını derhal askıya alabilir. Kullanım ve erişimin askıya alınması, Koşulların ihlali değildir. Güvenlik, gizlilik ve verilerin korunmasının çok önemli olduğunu kabul etmiş oluyorsunuz. DesignGost'un bu hüküm kapsamında Hizmeti askıya alma konusunda size karşı hiçbir sorumluluğu yoktur.

Bu bölüm İçerik için geçerli değildir; bununla birlikte, DesignGost'a Hizmet veya işiyle ilgili olarak sağladığınız tüm fikirlerin, önerilerin, kavramların, süreçlerin veya tekniklerin ("Geribildirim") size herhangi bir tazminat veya başka bir bedel ödemeden DesignGost'un münhasır mülkü olduğunu ve olacağını kabul eder, bunu kendi özgür iradeniz ve isteğinizle yaparsınız. DesignGost, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, DesignGost'un Hizmete veya işine veya diğer ürünlerine karar verebileceği herhangi bir biçimde veya türevde Geri Bildirimi kullanabilir veya dahil etmeyebilir. Bu vesileyle, ilettiğiniz herhangi bir Geri Bildirimin tüm haklarını dünya çapında kalıcı olarak DesignGost'a devretmiş ve uygulanabilir olduğu şekilde her türlü manevi haklardan feragat etmiş olursunuz.

Koşullar ve Gizlilik Politikası'nın amaçları doğrultusunda, "kişisel bilgiler", Gizlilik Politikamızda tanımlandığı gibi, kimliği belirlenebilir bir kişi hakkındaki her türlü bilgidir.

DesignGost, Hizmetin iyileştirilmesi ve sağlanması amacıyla kullanıcılarımız da dahil olmak üzere Hizmeti kullanan herkes tarafından oluşturulan herhangi bir Toplanmış Veriyi kullanma veya paylaşma hakkını saklı tutar. "Toplu Veriler", kişisel bilgiler içermeyen ve genelleştirilmiş, anonim bilgiler sağlamak için manipüle edilen veya birleştirilen veriler anlamına gelir. Üçüncü şahısların belirli hizmetlerini Servis ile kullanmayı veya bağlamayı seçtiğinizde, DesignGost'un öncü verilerinizi bu tür atanmış üçüncü şahıslarla paylaşabileceğini kabul edersiniz. Herhangi bir İçeriğin parçası olan tüm kişisel bilgilerden hala siz sorumlu olursunuz.

7. Değişiklikler

DesignGost, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Koşulların herhangi bir bölümünü değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler için periyodik olarak Koşulları kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Koşullarda yapılan herhangi bir değişikliğin yayınlanmasının ardından Hizmeti kullanmaya devam etmeniz veya Hizmete erişiminiz, bu değişikliklerin kabul edildiği anlamına gelir. DesignGost ayrıca gelecekte Hizmet aracılığıyla yeni hizmetler ve / veya özellikler (yeni araçların ve kaynakların piyasaya sürülmesi dahil) sunabilir. Bu tür yeni özellikler ve / veya hizmetler Koşullara tabi olacaktır.

8. Ücretlendirme

DesignGost, platformdaki belli alanları veya kategorileri veya platformda kullanılan bazı hizmetleri ücretli hale getirebilir ve bu ücretleri tek taraflı olarak belirleme hakkına sahiptir.

9. Sonlandırma

DesignGost, bildirimde bulunarak veya bulunmayarak, herhangi bir zamanda, nedenli veya neden olmaksızın, Hizmetin tamamına veya herhangi bir kısmına erişiminizi derhal geçerli olmak üzere sonlandırabilir. Koşulları veya (eğer varsa) Hesabınızı feshetmek isterseniz Hizmeti kullanmayı bırakabilirsiniz. Fesih durumunda kalması gereken mülkiyet, garanti feragatnameleri, tazminat ve sorumluluk sınırlamaları gibi tüm hükümler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, fesihten sonra da geçerliliğini korur. Üyeler, üyelikleri sona erse dahi DesignGost üzerinde açtıkları hesap ile gerçekleştirdikleri tüm eylemlerden, yükledikleri tüm içeriklerden yalnızca kendileri sorumludur.

10. Üyelikten Ayrılma

Kullanıcı, DesignGost’ta kayıtlı üyelik hesabını, profil ayarlarında yer alan “Üyeliğimi Sil” butonuna tıklayıp yönlendirmeleri izleyerek kapatabilir.

Üyelik hesabı kapatıldıktan sonra yeniden aktif hale getirilemez ve bu işlem daha sonra herhangi bir şekilde geriye alınamaz. Kapatılan hesap için alınan üyelik adı, daha sonra başka bir kullanıcı tarafından yeniden alınabilir.

Hesabınızı kapattıktan sonra, aynı e-posta adresiyle yeniden hesap açıp DesignGost’a üye olabilirsiniz.

DesignGost, Çırak tarafından DesignGost’a yüklenen ve bunlarla sınırlı olmamak üzere; tüm metinler, tasarım, fotoğraflar, grafikler, ses, video, mesajlar, etkileşimli ve anlık mesajlaşma, tasarımsal işlevler, dosyalar, belgeler, resimler veya diğer materyaller (ister kamuya açık olarak yayınlanmış, ister özel olarak iletilmiş olsun) ve bunların tüm türev çalışmalarını hesap kapatıldıktan sonra silmeme hakkını saklı tutar. Çırak hesabını silse dahi, Usta tarafından onaylanmış projeleri Usta’nın profilinde yer almaya devam eder.

Kullanıcı hesabınızı kapattıktan sonra hesabınız açıkken toplanan tüm veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olacak şekilde, DesignGost’un ileride yapacağı iyileştirmelerde kullanılmak üzere korunabilir.

11. İletişim

DesignGost ile info@designgost.com adresinden e-posta yoluyla veya 706 Greene Avenue Apt 4, Brooklyn, 11221, New York, Amerika Birleşik Devletleri adresinden posta yoluyla ulaşabilirsiniz.

Topluluk Kuralları

DesignGost, deneyimli tasarımcılar ile tasarımcı adaylarının (topluca “Kullanıcı”) bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulundukları bir mentorluk platformudur. Bu bilgi alışverişi sırasında uyulması gereken topluluk ilkelerini aşağıda bulabilirsiniz.

● Kullanıcıların birbirine karşı saygılı olması zorunludur.

● Kullanıcılar arasındaki iletişimde ırkçı, cinsiyetçi, homofobik ve küfürlü bir dil kullanılması yasaktır.

● DesignGost, kullanıcılar tarafından oluşturulan, insanların dini inancına, ırkına, etnik kökenine, yaşına, sosyal durumuna, siyasi görüşüne, cinsel yönelimine, fiziksel durumuna göre kişi ya da belirli gruplara karşı nefret suçu işleyen, şiddet içeren, provokatif, aşağılayıcı içerikleri yayınlamama hakkını saklı tutar.

● Kullanım Koşullarını ihlal ederek diğer kullanıcıların kişisel bilgilerini ifşa eden, bu bilgileri kendi çıkarları için kullanan; tehdit, taciz gibi unsurları kullanarak rahatsız edici bir biçimde diğer kullanıcıları sürekli takip eden ve insanları şiddete yönlendirmek adına başkalarını kışkırtan davranışlarda bulunan kullanıcıların hesapları kapatılacaktır.

●  Birey, kurum, kültür veya toplumları küçük düşüren, küfür, aşağılama veya argo ifadelere izin verilmez. DesignGost, kullanıcılar tarafından bu ifadelerin yer aldığı özel mesajların atılması halinde ilgili kişilere uyarı gönderilmesi ve/veya üyeliklerinin silinmesi hakkını saklı tutar.

● Tüm kullanıcıların, diğer kullanıcıların inançlarına ve görüşlerine saygı göstermesi zorunludur.

● Herhangi bir ticari amaç ya da telif hakkı içeren mesajlara izin verilmez.

● İnsanları kışkırtan, saldırgan bir kullanıcı adı seçilemez.

● Üyelerin kendi güvenlikleri açısından kişisel ve özel bilgilerini paylaşmaması gerekmektedir.

● DesignGost çalışanlarına, hakaret ve küfür içeren özel mesaj atan kullanıcıların hesaplarını silme hakkını DesignGost saklı tutar.

● Spam mesajlar göndermek yasaktır. Aynı ve benzer mesajlar birden fazla kere gönderilmemelidir.

● Yargı mercilerine saygısızlık içeren veya içerme ihtimali olan mesajlara müsamaha gösterilmez. Yürümekte olan veya ileride başlayacak olan yargılama sürecini etkileyecek her şey bu kapsamdadır.